Welkom op de website van IBS Risala

Contact opnemen? Kom jij ons team versterken?

Onze school

Een gemeenschap van leerlingen, ouders en bevlogen medewerkers waarin islamitische normen en waarden, toekomstgericht onderwijs en individuele kwaliteiten centraal staan. Slogan en kernwaarden

 Onze kernwaarden zijn:
Godsbesef
Oprechtheid
Solidariteit
Professionaliteit
Toekomstgerichtheid


Aanname nieuwe leerlingen stopt!

Asalamoe alaykom beste ouders/ verzorgers,

Risala is afgelopen jaren enorm gegroeid. We kunnen u met trots vertellen dat wij momenteel 607 leerlingen op school hebben. Daarmee hebben wij ook het maximale aantal leerlingen bereikt.

Gezien de borging van ons onderwijskwaliteit, het gebouw en de kleine klaslokalen zullen wij de komende periode hard op de rem moeten drukken met betrekking tot het aannemen van nieuwe leerlingen.

Ik kan u alvast informeren dat er per 1 april een nieuwe groep 1 van start zal gaan, waarin voornamelijk broertjes/ zusjes van onze leerlingen in geplaatst zullen worden. Verder proberen wij de leerlingen vanuit de peuterspeelzaal zoveel mogelijk aan te nemen. Nieuwe gezinnen, buiten de peuterspeelzaal en de Risala familie zullen helaas geweigerd worden.

Wij hopen hierin op uw begrip. Mocht u nog een kind thuis hebben, die in de periode tot en met 1 januari 2024 vier jaar wordt. Zou u dit dan willen doorgeven aan onze administratie op 010-4848750

Hartelijk voor uw begrip en medewerking.
 

Contact

Op deze website kunt u meer informatie vinden over de school. Mocht u meer willen weten, neem dan telefonisch contact op via 010-4848750.
 

Kennismaken

Wil je kennismaken met onze collega's? Hier alvast een voorproefje:
 
 

Onze kernwaarden

De basis van ons onderscheidend vermogen zijn de kernwaarden die wij als leidraad hanteren bij het nemen van beslissingen in onze dagelijkse praktijk. Deze kernwaarden vormen het succes en zijn de belangrijkste waarden van onze organisatie. Kernwaarden zien we ook wel als het ethisch kompas van onze organisatie, het geeft aan wat we nastrevenswaardig vinden. Het geeft dus ook een beeld van de identiteit van onze organisatie. Bij SIPOR-Scholen kiezen we bewust voor de volgende kernwaarden:

 
 

1. Godsbesef

Als moslims zien wij onszelf als dienaar (abd) van God, en als Zijn rentmeester op aarde. En daarmee hebben wij ook een belangrijke verantwoordelijkheden ten aanzien van een juist gebruik van Allah's schepping, zoals de natuur om ons heen met al haar bronnen in de vorm van bomen, water en dieren. Mét Godsbesef: dit is de beste maatstaf voor iemands waarde.

2. Oprechtheid

Het is binnen SIPOR belangrijk dat we welgemeend en oprecht zijn. Wij stellen ons duidelijk en transparant op in elk laag van de samenleving, delen kennis, gaan daar betrouwbaar mee om en onkunde en onvermogen wordt met elkaar besproken. Oprechtheid is een manier van leven en belemmering hiervan geeft gewetensproblemen, wat wij proberen te minimaliseren met onze oprechtheid.

3. Solidariteit

Gemeenschapszin, eendracht en verbondenheid, daar gaat het om: we houden rekening met elkaar en vice versa, bij successen houden we niet alleen ons eigen belang voor ogen, bij falen nemen we verantwoordelijkheid. Solidariteit gaat verder dan rechtvaardigheid. Kortom, gemeenschapszin, eendracht en verbondenheid.

4. Professionaliteit

Het vergaren van kennis, vaardigheden en inzicht behoort tot de opdracht van iedere moslim. Deze kennis goed inzetten geeft onze professionaliteit weer: we oefenen ons vak goed uit, blijven ontwikkelen, werken intensief samen met alle stakeholders, maken gebruik van elkaars expertise en vragen hulp waar nodig. Voor een veilige leer- en werkomgeving met maatwerk.

5. Toekomstgericht

Wij zijn ambitieus, met vernieuwend onderwijs met diverse werkvormen. Innovatie en technologie wordt gebruikt om onze onderwijsmethoden en -digitale- lesmaterialen in het primaire proces dagelijks in te zetten, en we spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen. Kansen grijpen we wanneer ze voordoen en passen binnen de mogelijkheden van onze organisatie.