Oudercommissie

Het doel van de Oudercommissie (OC) is het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school. De OC probeert deze samenwerking te bevorderen door:

• het (mede-) organiseren van feesten;
• het opstellen van een begroting, uitgaven van de vrijwillige ouderbijdragen;
• tijdens het schooljaar ouderavonden te organiseren;
• ouders te werven die willen helpen bij activiteiten zoals het geven van ondersteuning ín de groep;
• het begeleiden van uitstapjes, het onderhoud van leermiddelen en dergelijke.